تفنگی کارواش . G 160 Quick Connect

تفنگی کارواش . G 160 Quick Connect

قیمت : 2,900,000 تومان

بعد از تخفیف: - تومان

موجود

توضیحات

تفنگ فشار قوي جایگزین
همراه با اتصال سریع

مشخصات

موارد مصرف : کارواش های سری K3 / K4 / K5 / K7