شلنگ باغبانی . Connection Set for high-pressure cleaners

شلنگ باغبانی . Connection Set for high-pressure cleaners

قیمت : 400,000 تومان

بعد از تخفیف: - تومان

موجود

توضیحات

 شلنگ 10 متري همراه با اتصال سریع
براي تمیز کردن با فشار بالا و یا
آبیاري باغ

مشخصات

موارد مصرف : کارواش های سری K2 / K3 / K4 / K5 / K7